Datum en dagorde gemeenteraad & OCMW-raad

.De raden van 26 maart 2020 werden geschorst in functie van de coronamaatregelen.