Datum en dagorde algemene commissie

De raden van 23 maart 2020 werden geschorst in functie van de coronamaatregelen.